مجتمع تفریحی توریستی کچا رشت

پروژه طراحی مرکز تفریحی – توریستی کچا در زمینی به مساحت 46000 متر مربع در منطقه خوش آب و هوای مجاور رودخانه سفید رود و در ارتفاعات زیبای جنگل های سراوان در 15 کیلومتری رشت واقع شده است . این مجموعه به دلیل موقعیت قرارگیری آن بر روی یک تپه سبز جنگلی و مشرف بودن به چشم انداز زیبای طبیعی از موقعیت ممتازی برخوردار می باشد .
ایده اصلی طراحی مجموعه با توجه به اینکه سایت مجموعه در یک دامنه شیب دار با اختلاف ارتفاع 17 متر و در یک بستر طبیعی ارگانیک و بکر واقع شده است ، ایجاد یک صفه و نظرگاه به طبیعت زیبای پایین دست ، در یک سوم بالایی از عرض سایت با هدف حفظ سایر قسمت های سایت به حالت بکر و طبیعی خود می باشد .
به این منظور صفه مذکور با فرم منحنی و ارگانیک هماهنگ با بستر سایت به منظور قرارگیری واحدهای مسکونی و فضاهای تفریحی و خدماتی روی آن پیشنهاد شده است که تعدادی مسیر پیاده ارگانیک ، صفه مذکور را به مرکز خدماتی و تفریحی اصلی مجموعه در پایین دست مجموعه مرتبط می کند . به این ترتیب ساکنین به منظور دستیابی به امکانات تفریحی  و ورزشی از یک مسیر ارگانیک عبور کرده و تجربه بی نظیری را پشت سر می گذارند .
صفه منحنی وار مجموعه یک انتخاب بهینه نه تنها از جهت زیبایی و تنوع منحصر به فردی که به ارمغان می آورد بوده بلکه امکان استفاده از یک دید وسیع همراه با نمای گسترده را برای هر یک از واحدها به واسطه جانمایی چرخشی آنها در طول صفه فراهم می آورد .
واحدهای مسکونی مجموعه در سه تیپ واحدهای تک خانواری خطی 4 طبقه به عنوان تیپ غالب، ساختمانهای بلند مرتبه لوبیایی شکل 8 طبقه طرفین صفه و ساختمانهای با فرم دایره ای میانی مجموعه پیشنهاد شده اند .
به این ترتیب که یک سری مجموعه های 4 طبقه ذوزنقه ای شکل در امتداد صفه منحنی شکل ، به صورت خطی چشم انداز غالب صفه را شکل داده و دو مجموعه بلند مرتبه لوبیایی شکل طرفین صفه به عنوان دو نشانه ارتفاعی ، مجسمه وار در فضا به نمایش درآمده و به مثابه نقاط تاکید منظری ، چشم انداز سیال منحنی وار مجموعه را تکمیل کرده و به اتمام می رسانند .
همچنین دو مجموعه دایره ای شکل میانی مجموعه ، همچون مفاصل حجمی ، قطاع های دایره ای ساختار منحنی صفه را در نقاط خاصی به هم متصل کرده و در عین ایجاد تنوع در فرم خطی ساختمانهای ذوزنقه ای ، آنها را به نحو زیبایی به هم متصل کرده و پیوستگی چشم انداز موجود را برقرار می سازند .
پلان معماری واحدهای ذوزنقه ای شکل به صورت دوبلکس و در ترکیب با واحدهای کناری و با ایده ایجاد پویایی در نما و استفاده از تراس های متعدد در جهت بهره مندی از چشم انداز زیبای مجموعه و کشاندن هر چه بیشتر منظر بیرونی مجموعه به درون واحدها شکل گرفته است . ضمن اینکه ایده کشاندن پله های ارتباطی به مثابه یک حجم نمادین در نما ، که تندیس وار حجم بنا  را شکافته و به صورت نمایان در فضا به نمایش درآمده است و بخشی از فضای بیرون را به درون و فضای درون را به بیرون پیوند می دهد ، به بهترین نحو ممکن ، ایده ترکیب با طبیعت را به منصه ظهور می گذارد .
همچنین به منظور کنترل چشم انداز ارتفاعی سایت و ایجاد یک مجموعه با مقیاس انسانی و اقدام به محیط طبیعی پیرامونی ، یک واحد از ساختمانهای مذکور در داخل زمین رفته در عین اینکه از تدابیر لازم به منظور بهره مندی از نور و چشم انداز کافی از دو سمت ، برخوردار می باشد .
همچنین به منظور استفاده بهینه از منظر طبیعی سایت و آشکار نبودن پارکینگ ها ، تمامی پارکینگ ها به زیر صفه منتقل شده و دسترسی آنها از یک مسیر منحنی وار روباز درون زمینی که در طول صفه چرخیده و دسترسی اختصاصی هر یک از واحدها به پارکینگ خود را فراهم می کند ، پیش بینی شده است .
مسیر مذکور یک مسیر طبیعی رودخانه ای شکل در مقابل ساختمان ها را تداعی کرده که ارتباط ساختمان ها به صفه و فضاهای خدماتی را از طریق پلهای چوبی برقرار ساخته و از این طریق هم پیوندی بیشتر با فضای سایت را امکان پذیر می نماید