مجموعه چند منظوره گلستان


مجموعه چند منظوره ی بلوار گلستان، در امتداد یکی از محور های اصلی شهر شیراز، که به عنوان شاهراه فرهنگی شناخته می شود، واقع شده است. موقعیت مکانی خاص این پروژه و قرارگیری در حد فاصل آرامگاه حافظیه و سعدیه، همچنین فاصله کمتر از 500 متر به آرامگاه حافظیه، 2 کیلومتر به آرامگاه سعدیه و 1 کیلومتر به ورودی شهر شیراز و بافت تاریخی شهر، پروژه را به لحاظ جانمایی در مرکز ثقل فرهنگی- مذهبی شهر شیراز، منحصر به فرد کرده است.
پروژه  بلوار گلستان با وجود فعالیت هایی نظیر مجموعه های سینمایی، شهر بازی، هتل پنج ستاره، مجموعه اداری و مرکز خرید، این قابلیت را به وجود آورده است که طیف وسیعی از مخاطبان را با رده های سنی مختلف و در ساعات مختلف شبانه روز به خود جذب کند. از دیگر ویژگی های پروژه تعریف دسترسی های مستقل برای هر یک از این کاربری ها می باشد. مجموعه تجاری، هتل، اداری و تفریحی هر کدام با دسترسی های جداگانه امکان حیات اختصاصی خود را در ساعات دلخواه روز خواهند داشت.
در طراحی حجم پروژه، تلاش شده که حس پویایی و تحرک به مخاطب القا شود به گونه ای که ترکیب مکعب های بزرگ و در هم تنیده فرمی را به وجود آورده است که برای مخاطب جذاب باشد. مکعبی که در طول طبقه ی هشتم گسترانیده شده و بر دو مکعب دیگر تکیه زده است، در قلب پروژه دهلیز گشاده ای را به وجود آورده که محلی برای تعاملات اجتماعی، جریان هوا و ایجاد دید و چشم انداز از میان قاب تعریف شده ی پروژه باشد.
حجم پروژه به گونه ای طراحی گشته که گویی از زمین برخاسته و پیاده می تواند به صورت نرم و آرام به روی حجم حرکت کند و خود را به طبقات فوقانی برساند. همچنین بام پروژه در ارتفاعات مختلف، طبقات سوم، هفتم، نهم و آخر به مثابه نمای پنجم، از اصلی ترین عناصر طراحی از ابتدای طراحی مورد توجه بوده است.
پله های عریض ورودی، دعوت کنندگی حجم را هر چه بیشتر از سمت خیابان و معبر شهری تقویت می کند. همچنین رنگ های به کار گرفته شده در بدنه پروژه همگی در خدمت پویای و جذابیت بیشتر پروژه ایفای نقش می نمایند. در طراحی فضاهای داخلی، تلاش بر آن بوده که حداکثر چشم انداز و دید به سمت فضای بیرون برقرار گردد. ترکیبی از رنگ ها، فضاهای سبز، احجام پویای در هم تنیده، فضاهای منفی جذاب، تنوع کاربری در عین حال استقلال فعالیت های درون آن و همچنین موقعیت مکانی خاص پروژه، موجبات تولید اثری ماندگار را فراهم آورده است.