مجموعه تجاری مسکونی فرهنگش گردشگری


پروژه سبز، لغزان، نرم، ارگانیک K5 چه در پلان و چه در مقطع از توالی حرکت های نرم و خطوط منحنی تشکیل شده که ادامه حس حرکت امواج دریا بر روی یک لنداسکیپ مصنوع را القا می کند، گویی که امواج این زمین را در بر گرفته و از زمین برخاسته اند. در میان احجام جهت گذر نسیم دریا و ایجاد چشم اندازهای متنوع، فضاهایی خالی شده اند که امکان تعاملات اجتماعی و برگزاری مراسم متعدد و گردهمایی ها در این مکان میسر شده است. همچنین در بام پروژه که احجام را به هم اتصال داده اند فضاهایی مفرح با امکانات آبی و مشرف به خلیج فارس، این امکان را برای ساکنین به وجود می آورد که در فصول مختلف سال بتوانند از تفریحات آبی بام پروژه استفاده کنند.
مهم ترین ویژگی در طراحی پروژه چندعملکردی K5، وجود دهلیزی گشاده در مرکز احجام متوالی است، که به مثابه زنجیره ای  به هم پیوسته در کل حجم امتداد یافته است. این دهلیز که به مثابه شاه بیت غزل پروژه می باشد به عنوان لابی مرکزی، تامین نور فضاها و اتاق های واحدهای مسکونی را بر عهده می گیرد. این مسیر همانند یک فضای شهری، آن چنان جستجوگرایانه و متنوع خلق شده است که گویی در یک خیابان شهری با چشم اندازهای بسیار متفاوت گذر می کنید. در امتداد این خیابان شهری که بر روی طبقه ی اول تجاری قرار گرفته، ورودی ها و لابی های مسکونی که هر یک به صورت خصوصی، ساکنین را به طبقات مختلف برج ها هدایت می کند جای گرفته است. در سمت بیرونی این دهلیز، انواع فضاهای تجاری که در جهت پویایی هر چه بیشتر این مسیر تزریق گردیده شده اند قرار دارند. مغازهایی با کاربری هایی نظیر کافی شاپ، نانوایی، شیرینی پزی، رستوران و ... که برای این کاربری ها امکان دسترسی مستقل از خیابان بیرونی سایت نیز برقرار شده است، اگرچه دسترسی عموم به فضای داخلی دهلیز بسته است.
حجم پروژه به صورت مکعب هایی که بر روی هم لغزیده اند و هر یک قدری عقب می روند، این ارمغان را به وجود می آورد که امکان تماشای آسمان از هر یک از این تراس ها برقرار باشد. تراس هایی که هر یک به مثابه حیاطی با ابعاد کافی برای واحدها در نظر گرفته شده است و دید و چشم انداز ویژه ای را برای ساکنین واحدهای مسکونی فراهم می آورد.
در مهم ترین قسمت پروژه ساختمان هتل، همانند نگینی که از مرواریدهای لغزان روی هم تشکیل شده است خودنمایی می کند. در قسمت باریک زمین، جایی که دو ضلع شرقی و غربی با هم تلاقی پیدا می کنند، ساختمان هتل بر اساس هندسه زمین خلق شده است به گونه ای که همه اتاق ها امکان دید و چشم انداز به دریا را خواهند داشت.