مجتمع ایستگاهی مطهری


مجتمع تجاری تفریحی مطهری واقع در بلوار قصردشت و در نزدیکی ایستگاه مترو قراردارد. از ویژگی های ممتاز این پروژه ارتباط مستقیم میان ایستگاه مترو و فضاهای داخلی این مجموعه می باشد که این ارتباط علاوه بر افزایش پویایی موجب فراهم آوردن تسهیلاتی جهت آسایش شهروندانی که با استفاده از مترو برای خرید به این مکان مراجعه می کنند می گردد.
علاوه بر این و در راستای تحقق اهداف شهر پیاده مدار، فضای ورودی پروژه به نحوی طراحی گردیده که همانند یک فضای شهری پویا با مردم شهر ارتباط برقرار نماید و آنان را به آرامی با فضای بام مجموعه که خود یک فضای شهری سبز و پویاست پیوند دهد. بسیاری از کاربری های تفریحی مجموعه مانند رستوران بر روی بام ساماندهی شده اند که هم با مراجعین مجموعه و هم با مردم واقع در خیایان ارتباط صمیمانه ای
بر قرار کند.