مسجد حضرت صاحب الزمان(عج)

پروژه مجموعه مذهبی حضرت صاحب الزمان(عج) مجموعاً با مساحت 3000 متر مربع در شهرک برف فروش شیراز واقع گردیده است. فضاهای اصلی تشکیل دهنده این مجموعه شامل مسجد وحسینیه و یک حیاط مشترک می باشد که میتواند در زمان لازم برای مراسم های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این فضاهای خدماتی و پارکینگ های مجزا در این مجموعه جای دارند که به نوبه خود نقش ایفا می کنند. طراحی این مجموعه مطابق با مبانی معماری ایرانی اسلامی می باشد که نمود آن در فرم، جزئیات وعملکرد مشخص می باشد.