مجموعه مسکونی پارس

در زمینی به مساحت تقریبی 2000متر مربع در شمال غرب شیراز و در دامنه کوه دراک واقع شده است. این مجتمع مسکونی شامل سالن اجتماعات، مدیریت، استخر، و سالن ورزشی بوده که امکان استفاده ساکنین از این خدمات با 2 جعبه پله و 4 دستگاه آسانسور تامینگردیده است. مجتمع مذکور از یک قسمت پودیوم و یک قسمت بلندتر(برج)تشکیل شده که برج مذکور با قرارگیری در گوشه سایت علاوه بر تعریف کنج و لبه خیابان، چشم انداز تعریف شده ای از پروژه در امتداد محور اصلی مجاور آن ارائه
می دهد. نورگیری مجموعه از چهار سمت نورگیری تمامی واحدها از نور طبیعی را امکان پذیر ساخته و به این ترتیب تمامی واحدها با بازشوهای وسیع و تراس های متعدد حداکثر نور را خواهند داشت. هر طبقه پودیوم شامل 10واحد 2 تا 3 خوابه و با مساحت 112 تا 146 مترمربع با یک نورگیر مرکزی و دو دستگاه راه پله بوده که دسترسی طولی محورها را تامین می کنند.
جداره رو به خیابان اصلی پروژه با شکست پلکانی نمای زیبا و پویایی ایجاد نموده است که علاوه بر ایجاد جذابیت، ارتباط بصری بین عابران و جداره را افزایش می دهد.