مجموعه مسکونی ریحانه

پروژه مسکونی ریحانه در مجاورت بلوار حسینی الهاشمی در شمال غرب شیراز و در همسایگی پروژه نازو بهتا واقع شده است که شامل دوبلوک مسکونی 12 و 6 طبقه می باشد(ریحانه1و2).
دو بلوک ساختمانی پروژه ریحانه در طبقات زیرزمین و همکف که شامل خدمات و پارکینگ می باشد با هم مشترکند و در طبقات مسکونی به صورت 2 بلوک مجزا عمل می کنند.نورگیری وسیع با فضای سبز زیبا در قلب دو بلوک واقع شده است که دید بصری مناسب در طبقه همکف ایجاد کرده است و در طبقات جریان هوای مطبوع و نورگیری مناسب را تامین می کند. مجموعه ریحانه در طبقات زیرزمین، خدماتی چون فضاهای ورزشی، استخر، سونا و جکوزی را ارائه می دهد. پارکینگ با توجه به اختلاف و ارتفاع ابتدا وانتهای زمین، طبق کدهای داخلی و خارجی بستر طراحی شده اند. مجموعه در طبقات بالا مشتمل بر واحدهای لوکس با بام سبزهای وسیع می باشد.
مجموعه مسکونی ریحانه با زیربنای بیش از 300000 مترمربع در دوبلوک 12 و 6 طبقه با 104 واحد مسکونی (32واحد ریحانه 2 و 72 واحد ریحانه 1) با تعداد 104 واحد پارکینگ با احتساب پارکینگ مهمان به صورت یک مجموعه لوکس در حلقه موقوفه نمایان است.