مجموعه مسکونی 400 واحدی دینکان

مجموعه مسکونی دینکان یک سکونتگاه ترکیبی در شمال غربی شیراز است. سایت مجموعه با مساحت 14440 مترمربع روبروی موسسه نمازی و در مجاورت واحدهای مسکونی قدیمی ساز قرار گرفته است.طراحی بلوک های مسکونی بدون شک یکی از مسائل درخور توجه معماری معاصر است.این به خاطر این استکه در چنین پروژه هایی معماری با جدی ترین مشکلات که جامعه امروز با آن مواجه است روبرو می شود.مشکل افزایش تراکم در شهرهای بزرگ در مقابل کاهش توسعه زمین قابل ساخت و تغییر کیفیت زندگی باعث شده مشکلاتی نظیر آلودگی صوتی و آلودگی محیط ریست به وجود آید.
چیدمان حجم های این پروژه جذاب ترین و کارآمدترین راهکار را ارائه می دهند.نمایش درختان و احاطه ساختمان ها اطراف آن ها بیشتر به طبیعت نزدیک است تا معماری. احجام به نحوی چیده شده اند که درختان باقیمانده در سایت یک فضای باغ مانند مرکزی و مسیرهای پیاده سبز را به وجود می آورند. احجام به خوبی با هم ترکیب شده اند و خط آسمان چشم نوازی را ایجاد می کنند و در کنار هم قرار گرفتن تعدادی از توده ها واحدهای همسایگی را ایجاد کرده است. استفاده از ساخت و ساز عمودی راه دیگری برای کم کردن فضای اشغال شده در پروژه بوده است و این در حالی است که به طور همزمان نیازهای محیط زیست و سطح اشغال را جوابگو است.