مجموعه مسکونی 110 واحدی صدف کیش

 در شهرک مسکونی صدف در شرق جزیره کیش و در زمینی به مساحت 4920 متر مربع واقع شده است. زمین طرح در مرکز شهرک و به لحاظ چشم انداز و دسترسی، موقعیت  بسیار مناسبی داشته و قابلیت طراحی یک حجم نشانه ای متفاوت و نمادین را در این مکان داراست.
موقعیت و نحوه قرارگیری پروژه در سایت با توجه به اقلیم جزیره و در راستای باد غالب منطقه که از غرب به شرق می وزد بوده و با حدود 5 درجه انحراف در راستای جنوب شرقی قرار گرفته است. به این ترتیب در قرارگیری بلوکها به نحوی که در مقابل باد قالب منطقه به عنوان بادشکن عمل نکرده و بالعکس امکان کوران در بین آنها برقرار باشد مدنظر بوده است. همچنین با کشیدگی در راستای شرقی – غربی بهترین حالت فرم بلوکها به شکل مکعب مستطیل با عرض کم در این راستا می باشد.
کانسپت اصلی پروژه لغزش بلوکهای ساختمانی بر روی یکدیگر در راستای جهت بهینه اقلیمی می باشد و به این ترتیب شکل و فرم پروژه به گونه ایست که گویی حرکتی از زمین برخاسته به اوج آسمان رسیده و تداعی فرمهای ساختمانی پلکانی چغازنبیل و توده های روی هم سوار شده ماسوله را برای بینندگان و مخاطبان خود در دل جزیره به ارمغان می آورند.
قرارگیری پروژه در سایت و چرخش ساختمان به گونه ایست که از اقیم جزیره ( تابش و باد ) بهترین استفاده به عمل آمده است. لغزش حجم ها روی یکدیگر و حرکت توده های مکعبی شکل همگی به صورتی در نظر گرفته شده اند که بیشترین میزان سایه اندازی را روی هم داشته باشند و بهترین فرم داخلی و خارجی جهت گردش باد را ایجاد می کند که موجب تلطیف و تعدیل هوای محدوده ساختمان می شود و از طرفی تراسهای سبز و متنوعی  با بهترین چشم انداز و بهره گیری از جریان باد را برای هر واحد بر فراز واحد زیرین فراهم می آورد.
شکاف موجود در میانه ساختمان علاوه بر کمک به کوران باد، فضای جمعی خاطره انگیزی را در مرکز پروژه ایجاد نموده که توسط یک مسیر پیاده که از قلب مجموعه عبور می کند به اطراف متصل می شود. در مجموع هدف اصلی طراحی پروژه ایجاد یک فرم پایه، سرزنده و متعالی و یک حجم نمادین و در عین حال ایجاد یک مجموعه مسکونی با کارایی بالا با رویکرد اقلیمی بهینه آن در جزیره بوده است. مجموعه صدف به بهترین شکل ممکن احتیاجات اصلی پروژه عملکرد ساختمان و سازه آن را با عوامل اقلیمی و زیبا شناسی به هم آمیخته است و مجموعه ای پایدار و پویا ایجاد نماید.