مجتمع تجاری اداری تفریحی دوستان

مرکز تجاری ، تفریحی و اداری دوستان یک دستاورد مهم معماری در شهر شیراز است . این مرکز تجاری حاوی فضاهای مختلط و عملکردهای مستقیم و مشترک است .فضای تجاری شامل مغازه های مختلف پیست پاتیناژ، سینما 4 بعدی ،  و شهربازی است . دیگر فضاها که شامل دفاتر کاری است که در طبقات فوقانی واقع شده اند که اگرچه از هم تفکیک شده اند اما با تمام مجموعه پیوستگی دارد . این فضاها به ویژه  در طبقات مختلف ایجاد شده اند تا با ایجاد نقاط جذاب،  به جریان و گردش موثر و کافی جمعیت کمک کنند .
طراحی گردش جمعیت بیرونی ساختمان ، امکان دسترسی عابر پیاده را به دو خیابان مجاور حتی تا ساعت ها پس از  تعطیلی مرکز تجاری فراهم می کند .فضاهای سبز نقشی حیاتی در این پروژه دارند . آنها ویژگی های مدرن ساختمان را به دنیای طبیعت متصل می کند . نمای شیشه ای مقابل ساختمان در راستای ترویج همین دیدگاه منظور شده است .
زیربنای ساختمان ، بیش از 70% از کل زمین 7834 متر مربعی آن را اشغال کرده است . ساختمان با طرحی سازگار با محیط ، خود را با فضای اطرافش سازگار ساخته است . مطالعه دقیق موقعیت سایه ها نقش مهمی را در طراحی پروژه به ویژه در شکل و فرم سقف ایفا کرده، به صورتیکه فقط بر 3 طبقه از 7 طبقه ساختمان های مجاور سایه انداخته است . مرکز تجاری ،تفریحی و اداری دوستان ، نشانه ای از یک ساختمان مدرن است که به شکلی استوار در مرکز هسته متراکم معالی آباد شیراز، جلوه گری می کند