مجتمع تجاری اداری نشاط


این پروژه که در ورودی شمالی شهر شیراز (ورودی دروازه قرآن) واقع شده، در یک زمین بی شکل و غیرهندسی حاصل از تجمیع 6 پلاک نامتقارن قرار گرفته است. تنوع کاربری (تجاری- ورزشی- رستوران و دفاتر کار)، از بزرگترین چالش های طراحی این پروژه بوده است؛ کاربری هایی که در پوسته سفید رنگ نما استتار شده اند. برش ایجاد شده در قسمت فوقانی پوسته و به وجود آمدن فضایی منفی و تراس مانند جهت کاربری رستوران و دیگر فضاها، از ویژگی های خاص این پروژه می باشد. استفاده از رنگ سفید در زمینه، باعث خودنمایی و جلوه هر چه بیشتر پنجره های بیرون زده از نما می شود و بر عظمت و شکوه پروژه می افزاید. فرم کج پوسته سفید رنگ نما و فضای سبز مابین آن، پروژه را به یکی از نمادی ترین بناها در ورودی شهر شیراز بدل کرده است.