مجتمع مسکونی تجاری برج باغ امیرکبیرموقعیت استراتژیک بلوار امیرکبیر در محور ورودی شهر شیراز، امکان دسترسی مناسب و سریع از کل شهر را دارد. همجواری با باغ های شهری درشت دانه در تلطیف هوایی منطقه بسیار تاثیرگذار است.
ایده طراحی این مجتمع سبز بلند مرتبه با کاربری مختلط تجاری- مسکونی، ارائه مدلی برای تراکم عمودی طبیعت در داخل شهر و همچنین نوعی مدل برای باززنده سازی شهری بوده است. یکی از اهداف طراحی بازتولید فضاهای سبز مورد نیاز شهر به صورت عمودی به منظور کاهش آلودگی های صوتی و زیست محیطی، همچنین ارتقا سطح زیبایی شناسی در سطح شهر بوده است. طراحی بالکن ها در تمامی واحدها، طبقات و جبهه های ساختمان با درختان و بوته های تزئین شده در قالب جای درخت ها (Planter) صورت پذیرفته است. همچنین امکان دسترسی به بالکن های سبز از طریق واحدها در تمامی طبقات نیز از راهبردهای طراحی بوده است. این مجتمع 444 واحدی، واحدهایی با ابعاد متنوع 1، 2 و 3 خوابه را برای گروه های مختلف در خود جای داده است.