مجتمع ستارخانخیابان ستارخان به عنوان یکی از خیابان های پویای شهر شیراز با عملکردهای گردشگری- تفریحی- تجاری، جایگاه ویژه ای در جذب گردشگر و توریست دارد. پروژه ستارخان در یک موقعیت استثنایی در تقاطع یک محور خدماتی، و یک خیابان شریانی قرار گرفته است. با توجه به فرم مثلث شکل زمین و همچنین پیچیدگی حل پلان های پارکینگ، طراحی به گونه ای انجام گرفته است که یک حجم شاخص و با شخصیت خاص اداری (دفتر کار، ساختمان پزشکی) از دور خودنمایی کند. همچنین با توجه به قرارگیری تقاطع غیرهمسطح مطهری- ستارخان و امکان دید بسیار وسیع به این قطعه زمین، چه از ارتفاع و چه از تراز چشم ناظر، لزوم طراحی خاص و نشانه ای برای این پروژه احساس می شود.
در روند طراحی این پروژه دائما به این موضوع توجه ویژه شده است که یک حجم سبک با فرم نرم و ارگانیک و با ایجاد توالی های چشم اندازی و استفاده از رنگ در طراحی، خلق گردد. هندسه زمین، فرم معماری را القا کرده است. فرم معماری که از فاصله دور و از گره های شهری اطراف به عنوان یک نشانه شهری قابل رویت است. طراحی این مجموعه به گونه ای است که شامل چهار طبقه پارکینگ و هشت طبقه دفتر کار است، که به دفاتر پزشکی اختصاص یافته است همچنین به لحاظ حجمی، یکی از نشانه ای ترین پروژه هایی است که در خیابان ستارخان قرار گرفته است.