مجتمع آموزشی طاها

پروژه مجتمع آموزشی طاها در اراضی شهرک برف فروش در شمال غربی شهر شیراز قرار می گیرد و در قالب سه بخش مجزا یعنی: دبیرستان پسرانه ، دبستان پسرانه و دبستان دخترانه طراحی شده است و در مجموع 80 کلاس درس و امکاناتی مثل : آمفی تئاتر ، کتابخانه عمومی ، استخر و سالن ورزشی را در خود جای می دهد.
بخش دبیرستان پسرانه (بخش اول) مجموعه در قالب دو دوره مجزا طراحی شده که هر کدام 12 کلاس درس را شامل می شوند.(در مجموع 24 کلاس)بخش های دبستان پسرانه و دبستان دخترانه هر کدام در قالب دو دوره مجزا که دوره اول (پیش دبستانی و کلاس های اول و دوم دبستان) شامل 12 کلاس درس و دوره دوم (کلاس های سوم تا ششم دبستان) شامل 16 کلاس درس را در بر می گیرند طراحی شده است.طراحی این مجتمع آموزشی با توجه به هندسه زمین محل قرارگیری پروژه صورت گرفته و در طراحی فضاهای داخلی و جانمایی فضاهای مورد استفاده ، تولید فضاهای پویا و جذاب از اهداف اصلی پروژه بوده است . از جمله ایده های استفاده شد در طراحی پروژه استفاده از بام بعضی از قسمت ها به عنوان حیاط های مجموعه است.
در این پروژه برای دوره های مختلف مقاطع مختلف تحصیلی ، ورودی ها و حیاط های کاملا مجزا در نظر گرفته شده است. البته در عین طراحی فضاهای دوره های آموزشی به طور مجزا ، فضاهای عمومی مشترکی برای استفاده دانش آموزان ، معلمان ، مسئولین و سایر مراجعین طراحی شده است . که شامل : بخش اداری ، آمفی تئاتر ، کتابخانه عمومی ،استخر و سالن ورزشی می شود.