برج مسکونی 135واحدی کارکنان دادگستری شیراز

در شمال غرب شیراز در دامنه کوه دراک مجموعه برجهای 6 گانه، در بلندای شهرک برف فروش واقع شده است که با قرار گیری این برجها در انتهای شهرک و در بلندترین قسمت آن با زمینه کوه دراک، دید بسیار زیبایی را برای ناظرین این قسمت ایجاد نموده است که با چشم انداز بی نظیری که به شهر شیراز دارد ، شرایط ویژه ای را داراست .
این مجموعه شامل 6 عدد برج 27 طبقه مسکونی است که دارای 3 طبقه پارکینگ و پارکینگ مهمان و 23 طبقه مسکونی می باشد . کلیه خدمات مربوط به ساکنین برج ، در طبقه همکف و در بخشی از طبقه اول واقع شده است . خدمات مذکور شامل : سالن اجتماعات و مراسم با اختصاص فضای سرویس دهی به این قسمت به صورت جداگانه ، سالن اینترنت ، کتابخانه ، مدیریت و سوئیت مهمان برای راحتی و آسایش مهمانان ساکنین مجموعه می باشد .