مجموعه مسکونی کانون وکلا

مجموعه مسکونی کانون وکلا در بلوار حسینی الهاشمی واقع شده است. این پروژه با مساحتی بالغ بر 9980 مترمربع و در 6 طبقه، مشتمل بر 50 واحد مسکونی 3 خوابه می باشد. هر طبقه شامل دو جعبه پله در مرکز پلان بوده که واحدها اطراف آن سازماندهی شده اند و یک نورگیر مرکزی نیز در جهت روشنایی فضاهای میانی در مرکز پلان جانمایی شده است. پلان های داخلی مربوط به هر واحد با توجه به موقعیت جانمایی آن نسبت به نور، دستگاه پله و همچنین زاویه چرخش حجم متفاوت است. به این ترتیب در پلان هایی که در جبهه رو بهواحد همسایگی (شمال شرقی) جانمایی شده اند پلان ها به صورت طولی در این جهت طراحی شده اند.
دو طبقه آخر پروژه از دو انتهای حجم عقب نشینی پلکانی داشته که علاوه بر خلق تراس های سبز و فضاهای جمعی دلنشین برای ساکنین در حجم پروژه نیز تنوع و پویایی ایجاد می نماید و چشم انداز مناسبی نیز از درون مجموعه به فضای سبز مرکزی مجاور پروژه و به ارتفاعات بالادست آن تعریف می کند و به این ترتیب در هر سمت پروژه دیدهای بی نظیری در عین حفظ محرمیت ارائه می نماید. جلو و عقب رفتگی جداره و تعبیه تراس ها، در نماهای پروژه تنوع و پویایی ایجاد نموده که ترکیب این نما در جبهه شمالی با ورودی باشکوه و تعریف شده مجموعه بر زیبایی و تنوع آن افزوده است.