مرکز تجاری امام رضا(ع)


پروژه تجاری شهرک امام رضا(ع) با مساحت زمین حدود 13000 مترمربع در بخش لپویی از توابع شهر زرقان قرار گرفته است. این پروژه در سه فاز طراحی شده است که در عین مرتبط بودن با هم می توانند به طور مستقل و در دوره های زمانی مختلف ساخته شده و از آنها بهره برداری شود. مشاور از شیب دار بودن زمین به عنوان یک قابلیت طراحی استفاده کرده و توانسته است از سطح خیابان امکان ورود به بام پروژه و طبقات اول و همکف را فراهم کند. بنابراین مجموعه دارای ورودی ها و دسترسی های مختلف از همه گوشه های سایت است. حتی برای دسترسی به طبقه اول نیز دسترسی مستقل و جداگانه تعبیه شده، تا طبقه اول هم فضایی پویا و زنده باشد. شکل کلی حجم و پلان بر اساس اصول طراحی بازار ایرانی صورت گرفته است یعنی ایجاد یک راسته اصلی در فاز1 که واحدهای تجاری اطراف آن چیدمان شده اند و فاز2 و 3 با فضای Void و حیاط مرکزی به همراه گنبد آجری که روی Void را می پوشاند، همان رسته ها در بازارهای ایرانی را تداعی می کنند. مساحت کل زیربنای پروژه حدود 10000 مترمربع است که در سه طبقه پارکینگ، همکف و اول طراحی شده است. بام پروژه با کف سازی متنوع و فضاهای سبز به صورت فشرده (کاشت درخت نارنج) و نیمه فشرده (Flower Box) در نظر گرفته شده است.