مجتمع پزشکی کوهسار


پروژه کوهسار در مجاورت بلوار کوهسار، خروجی تونل های دوقلو و در مجاورت یکی از بلوارهای مهم شهر شیراز قرار گرفته است. کاربری پروژه مجموعه پزشکی می باشد که با استفاده از معماری های تک و عناصر مدرن نظیر شیشه های رنگی شفاف و فلز در زمینی به مساحت 1160 مترمربع واقع شده است.
عقب نشینی توده ساختمان موجبات ایجاد گشایش فضایی در ورودی مجموعه و ایجاد یک فضای شهری با کیفیت شده است. درخت جای هایی که از قسمت های مختلف پروژه سر بر آورده اند باعث پویایی و تنوع هر چه بیشتر نمای ساختمان شده و ترکیب آن ها با شیشه ای خطی رنگی درخشندگی و جذابیت ویژه ای را برای پروژه ایجاد کرده است. ردیف درختان سرو در بالاترین سطح پروژه (بام) و هدایت چشم به آسمان، عظمت و شکوه را برای پروژه به ارمغان می آورد.