مجموعه ورزشی حسینی الهاشمی


مجموعه ورزشی واقع در بلوار حسینی الهاشمی که از تمامی ورزش های مختلف نظیر استخر خانم ها و آقایان، لابی و سرسرای گشاده، انواع ورزش های سالنی و همچنین استخر روی بام و انواع ورزش های توپی تشکیل گردیده است.
این مجتمع با کاربری مختلط شامل فضای رستوران، شهربازی، فودکورت و ... می تواند یک روز کامل از اوقات فراغت جوانان را پر کند. طراحی حجمی پویا و برآمده از زمین، می تواند حس سرزندگی را به مخاطب القا می کند. سایت پروژه که در شیب بسیار زیاد قرار گرفته، این فرصت را به وجود آورده که با استفاده از پتانسیل شیب زمین، هر طبقه برای خود عملکردی واحد و یکتا داشته باشد. قرار گرفتن پله های برقی بلند و کشیده در نما موجبات پویایی هرچه بیشتر مجموعه شده است، نمایی پویا که انسان ها در آن حضور دارند. در نهایت یک پوسته در هم تنیده سفید رنگ که حس کنجکاوی را به وجود می آورد همچنین تضاد بین حجم قرمز و سفید به پویاتر شدن مجموعه کمک می کند و می تواند پروژه را به عنوان یک پروژه شاخص و نشانه ای از دور به مخاطب معرفی کند.
مجموعه پارک آبی واقع در استخر، مجموعه صخره نوردی که در جای جای نمای پروژه مکانیابی شده است و همچنین استفاده از مصالح متنوع (سنگ، کامپوزیت، شیشه و ...) مجموعه را به یک مجموعه کاملا مدرن با رویکرد معماری خاص تبدیل نموده است. ایجاد یک فضای مفرح تراس مانند و در نظر گرفتن رستوران و فضای سبز بر روی تراس ها، همچنین در کنار آن پیست اسکیت، همه در ایجاد یک تراس با ارتفاع بلند و با چشم انداز بسیار زیبا مطرح شده است.