طراحی شهری اراضی روغن نباتی نرگس شیراز

سایت کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز، واقع در منطقه سه شهرداری شیراز و ناحیه 1 از این منطقه است که در مجاورت دانشکده علوم دانشگاه شیراز در چهارراه ادبیات، مساحت قابل طراحی معادل 109128 متر مربع را در بر می‏گیرد. موقعیت جغرافیایی محدوده هدف تقریباً در مرکز شهر شیراز واقع شده و از شمال به خیابان گلستان، از غرب به خیابان چهل مقام و از ضلع سوم زمین به کوچه نرگس ختم می‏شود
و در حال حاضر دارای کاربری صنعتی است.
با نظر به اینکه کاربری صنعتی کارخانه روغن نباتی با کاربری‏های حوزه پیرامونی ناسازگار بوده و به مرور منجر به بروز مشکلاتی از جمله آلایندگی بسیار شدید، عدم تجانس با مرکز فرهنگی شهر و کاهش منزلت اجتماعی در محدوده شده است، از این رو، در سایت طراحی به فراخور پتانسیل‏های بالقوه‏ی زمین پروژه در جهت تأمین خدمات مرتبط با نقش منطقه و با نگاه به ارزش افزوده اراضی اطراف در آینده، تغییر کاربری و در نتیجه توسعه عرصه های شهری پیشنهاد شده است.
طراحی شهری و تفکیک سایت بر اساس تأکید بر محور‏های شاخص برگرفته از عنصر ارزشمند حافظیه و تشکیل دو محور صلیبی شکل با هدف تولید فضای شهری بزرگ درخورِ حوزه پیرامونی صورت پذیرفته است. تأکید بر پیاده مدار بودن معابر درون سایت به جهت افزایش سرزندگی و گریز از شهر وابسته با اتومبیل مورد توجه قرار گرفته است. در نظام ارتفاعی مطرح در طرح پیشنهادی، جانمایی توده‏های بلندمرتبه با احترام به همجواری با آرامگاه حافظ به صورت پلکانی و شعاعی از ارتفاع کم به ارتفاع زیاد تعبیه شده، چنان که ساختمان های بلند مرتبه در انتهای سایت در مجاورت خیابان نرگس و در جهت پویایی جبهه پشتی سایت تعریف گردیده است. در لفاف حجمی پیشنهادی سه طبقه نخست به عنوان پودیوم برج ها با تزریق کاربری‏های متنوع تجاری جهت سرزندگی و تقویت حس پویایی پیشنهاد شده و در سایر طبقات از ترکیب کاربری‏های مختلط نظیر کاربری های فرهنگی، گردشگری-هتل، ورزشی، تفریحی، مسکونی و اداری استفاده شده است تا در یکی از کانون‏های مهم شهری، با تأمین نیازهای همه جانبه‏ی مردم به توسعه مراکز شهری با تاکید بر پیاده مداری و رویکرد پایداری توجه ویژه شود.
در این پروژه سعی شده است که در جریان طراحی مبتنی بر توسعه مراکز متراکم شهری که در پی خود رونق اقتصادی، استفاده مناسب و منطقی از سرمایه‏هایی نظیر زمین‏های ارزشمند شهری و... و تولید فضاهای پر جنب و جوش و سرزنده را به همراه خواهد داشت، به بحث توسعه فضاهای سبز شهری در ترازهای مختلف نظیر فضاهای عمومی، نیمه عمومی و خصوصی توده‏های ساختمانی پرداخته شود و تئوری بام سبز در طراحی سایت روغن نباتی مورد توجه ویژه ای قرار گیرد.