طراحی شهری

 
گروه شهرسازی شرکت مهندسین مشاور خط و صفحه با تجربه ای طولانی در زمینه های تخصصی طراحی شهری و برنامه ریزی شهری در شهرهای مختلف و همچنین عضویت در ساختارهای تشکیلاتی متعدد شهرسازی شهر شیراز ، نقش مهمی در پیشبرد اهداف شهرسازی شهر شیراز و چندین شهر کشور داشته است .
از مهمترین اهداف پیش روی این گروه همواره کمک به رشد متوازن و منسجم شهری در چارچوب اهداف برنامه ریزی بلند مدت فرادست و در راستای توسعه پایدار شهری بوده و در این راستا خدمات مختلف مشاوره ای و طراحی و برنامه ریزی در سطوح کلان شهری تا اجزاء شهری انجام می گیرد .
طراحی مکانهای پایدار پویا و با کیفیت شهری بر پایه توجه به اصول اساسی طراحی شهری همچون هویت محیطی، سازگاری تراکم ، هویت ، نفوذ پذیری... و با توجه به زمینه های بومی و محیطی خاص هر مکان به منظور خلق یک محیط انسان مدار و ایجاد یک سیمای شهری مطلوب در خاطر شهروندان و مخاطبان هر پروژه، از اصول اساسی پیش روی این مشاور بوده است .
در ابعاد کلان شهری ، توجه به اصول برنامه ریزی فرادست ، اصول توسعه پایدار و همچنین بهره گیری از گرایشات و نظریات جدید شهر سازی همچون رشد هوشمند ( smarth growth) ، نوشهرسازی ( new urbanism ) و .... همواره مورد توجه بوده است .
در این راه با بهره گیری از متخصصین شهرسازی، معماری، ترافیک، نقشه برداری، اقتصاد و... همچنین بهره گیری از امکانات متعدد، تلاش همه جانبه و گسترده ای در جهت پیشبرد اهداف پیش روی این مشاور به عمل آمده، چنانکه اکنون مهندسین مشاور خط و صفحه به عنوان یکی از مشاورین با سابقه در حیطه شهرسازی شهر شیراز مطرح بوده و خدمات شهرسازی وسیعی حتی فراتر از سطح شیراز را ارائه می دهد.
این شرکت بر پایه امکانات و با در اختیار داشتن مجموعه نیروهای فوق و فراهم کردن نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز آمادگی ارائه خدمات مشاوره تخصصی در عرصه های فوق الذکر را دارا بوده و امید است با استفاده از مجموعه امکانات ایجاد شده بتواند در تهیه و اجرای طرح ها و پروژه های شهرسازی با حداکثر توان کارشناسی و تعهد حرفه ای شرکت نموده و با نوآوری و خلاقیت انجام بعضی طرح ها و پروژه های محوله را تعهد نمایند .
از جمله پروژه های شهرسازی انجام گرفته توسط این مشاور در زمینه طراحی شهری به این شرح می باشد:
 
 1. طراحی شهری اراضی برف فروش شیراز
 2. طراحی شهری اراضی 86 هکتاری شمال غرب صدرا
 3. طراحی شهری اراضی 60 هکتاری صدرا
 4. طراحی شهری میدان قصردشت شیراز
 5. طراحی شهری اراضی کهنیم- خیابان قصردشت شیراز
 6. طراحی شهری خیابان قصر دشت و خیابان گلخون شیراز
 7. طراحی شهری محور سپیدان شیراز
 8. طراحی شهری اراضی نوبنیاد3- غرب جزیره کیش
 9. طراحی شهری اراضی 100هکتاری شمال غرب صدرا
 10. طرح جامع دانشگاه جهرم
 11. طراحی شهری مرکز شهر زرقان