هتل امیران خرم آباد

 
پروژه هتل امیران در استان لرستان، شهر خرم آباد، بر بلندای تپه مرکزی شهر، در نقطه ای بسیار استراتژیک خودنمایی می کند. این پروژه که کانسپت آن برگرفته از معماری کلاسیک با استفاده از سنگ و عناصر و ترکیبات معماری کلاسیک است با رنگ گِلین در بلندای این تپه اقتدار معمارانه خود را برای شهر به ارمغان می آورد. در طراحی نمای این پروژه با استفاده از سطوح پر و خالی، تراس های مختلف، تناسبات زیبا، شکست در احجام و نورپردازی بسیار خاص آن در شب، به عنوان یک نشانه شهری بارز و برجسته در نظر گرفته شده است.
این پروژه با کاربری مختلط که عمدتا اختصاص به مجموعه هتل دارد، تنفسگاهی است برای شهر خرم آباد که در حال حاضر از نداشتن یک هتل در حد کلاس شهر در فقر مطلق به سر می برد. این پروژه که در بستری از فضای سبز و پارک قرار گرفته است و به دلیل توپوگرافی بستر آن که بر روی تپه واقع گردیده، می تواند به عنوان یک نقطه شاخص و یک نشانه شهرسازی مطرح و مورد بهره برداری قرار گیرد.
مجموعه استخر، سونا، اتاق های اقامتی در اندازه های متنوع، رستوران های مختلف، در پروژه حس گردشگری را برای شهر خرم آباد در چارچوب تامین خدمات زیربنایی آن به ارمغان می آورد. ورودی با ابهت که برگرفته از صفه های تخت جمشید حس تمانینه و بزرگی را برای مجتمع به وجود آورده است. شکست احجام در طبقات مختلف و به دست آوردن یک بام سبز و تراس خاص که در اختیار رستوران ها و عناصر تفریحی- فرهنگی مجتمع قرار گرفته است می تواند رویای ایجاد و خلق یک فضای باتعامل و شهری را به وجود آورد.