مجموعه مسکونی ۸۴۵ واحدی شهر جدید صدرا


هدف از ساختن این مجموعه مسکونی ، ساخت یک بافت مسکونی ارزان قیمت با قابلیت خرید اقشار کم درآمد با در نظر داشتن استانداردها و کیفیت لازم جهت زندگی بوده است . مجموعه مذکور شامل 11 بلوک مسکونی با مساحت تقریبی 70000 متر مربع( در حدود 7 هکتار) در سایتی به مساحت حدود 14000 متر مربع در ابتدای جاده شهرک جدید صدرا واقع شده است منظر بسیار زیبایی برای ورودی شهرک صدرا ایجاد نموده است. منظر بلوک های این پروژه با ایجاد تنوع در حجم و با دارا بودن خط آسمان در محدوده ایجاد تنوع نموده و تفاوت چشمگیری با بلوک های اطراف دارد .
در دیدگاه برنامه ریزی شهری مجموعه بلوک های مسکونی در اطراف یک مسیر اصلی پیاده با دسترسی هایی  به فضاهای اجتماعی عمومی و نیمه خصوصی با حفظ حرایم که در آنها فضای سبز و آبنما ها واقع شده اند دسترسی دارند و دو خیابان موازی در دو طرف بلوکهای دسترسی سواره به کلیه بلوکها و پارکینگ واحدها را فراهم می کند . احجام و نماها با یکدیگر مشترک بوده ولی براساس موقعیت در سایت و شرایط بلوک ها با نماهای متفاوت ایجاد دیدهای متنوع و متفاوت نموده است .
مساحت بزرگ نورگیرهای داخلی امکان روشنایی فضاهایی که از این قسمت نور می گیرند را فراهم می کند . کلیه 845 واحد دارای تراس  ( بالکن ) بوده و دارای پنجره های بزرگ با حداکثر سطح نورگیر هستند که در کل طول روز نور مورد نیاز واحدها را فراهم می آورند . سطح اشغال هر بلوک در حدود 1026 متر بوده که در هر طبقه آن 12 واحد واقع شده و با کاهش سطح اشغال در طبقات فوقانی جهت ایجاد خط آسمان تعداد واحدها به 7 واحد می رسد .
با توجه به شرایط فرهنگی ، موقعیت و نحوه قرارگیری بلوک ها نسبت به هم به نحوی است که بلوک ها نسبت به یکدیگر حداقل میزان مشرفیت را دارند . در عین حال با ایجاد فضاهای سبز در اطراف بلوک ها محدوده حریم واحدهای مسکونی تعریف شده است.