طراحی شهری مجموعه گلشهر جزیره کیش


مجموعه گلشهر در جزیره کیش واقع گردیده است. این مجموعه با توجه به رویکرد جزیره که ویژگی گردشگری و تفرجگاهی داشته، موجبات جذب گردشگر و ایجاد یک فضای بسیار خاص با رویکرد انسانی که حاکی از یک فضای مفرح که نشاط آور خواهد بود به وجود آمده است. عناصر تزیین شده با گل، که تمام پوسته آن را گل های رنگارنگ تشکیل داده اند می تواند به عنوان یک فضای خاص و زیبا برای جزیره مطرح و معرفی گردد.