مجموعه چندمنظوره معماری یادمانی ونیز


یکی از بلوک های تفکیک شده در مجاورت سکانس سوم محور ویژه تمدن‏ها در جزیره کیش، به معماری یادمانی ونیز اختصاص داده شده است که در مقابل معماری لندن جانمایی گردیده است. کانسپت اصلی فرم توده و لفاف حجمی پیشنهادی پروژه مورد نظر، براساس عناصر اصلی و معماری شهر ونیز طراحی شده است. ترکیب حجمی پر و خالی پروژه با توجه به مقیاس های واقعی شهر ونیز طراحی گردیده و عرض معابر و کانال ها از آن بهره گرفته شده است. با برخورداری از نمای خاص و ویژه این شهر و در صورت بهره مندی از ترکیب رنگ و نوع مصالح واقعی در آن، این شبیه سازی به واقعیت نزدیک تر می‏گردد. عناصر نمادین و المان‏های غالب جزیره ونیز همچون پل تاریخیRialto، برج ناقوس معروف کمپنیله (Campanile) ، میدان سنت مارکز (San Marco) و کانال بزرگ (Grand Canal) در این طرح به چشم می‏خورد. طراح از موتیف‏ها و الگوهای استخراج شده از معماری ونیز در جهت تقویت تصویر ذهنی استفاده کنندگان از فضا بهره برده است.
مساحت سایت پروژه 19197 متر مربع و تراکم ناخالص مجاز حداکثر 450 درصد می‏باشد. این تراکم ها با توجه به موقعیت زمین و کاربری های مجاور به نحوی پیشنهاد شده است که بیشترین تراکم پیشنهادی به کاربری تجاری شامل مراکز خرید به دلیل صرفه اقتصادی طرح و گردشگری شامل هتل ها، ساختمان‏های ویلایی و آکواریوم جزیره اختصاص یافته است و کاربری تفریحی که در سکانس سوم از استقبال بیشتری برخوردار خواهد بود، با سالن‏های بازی متعدد پیشنهاد شده است.