مجتمع تجاری، اداری، تفریحی نگین کیش


در فاصله ۴۸۰ متری از ساحل دریا ، در بستر جزیره کیش و در امتداد ستون فقرات اصلی جزیره و در نقطه برخورد زون های اصلی گردشگری اداری ، تفریحی ، زمینی به مساحت ۳۰۰۰۰ متر مربع واقع شده است که موقعیت و پتانسیل بسیار مناسبی جهت ایجاد یک مرکز خرید همراه با تفریح و سرگرمی و اقامت را داراست که مجموعه تجاری – تفریحی اداری و اقامتی نگین کیش نتیجه این پتانسیل و شرایط ایده آل می باشد .
ایده اصلی شکل گیری حجم پروژه براساس معماری  و فرهنگ اصیل ایرانی برگرفته از معماری آثار تاریخی و بافت قدیم ایران می باشد . استفاده از کدهای معماری ایرانی در طراحی و شکل گیری احجام این پروژه نقش عمده ای را ایفا می کند. به این ترتیب که طرح مذکور در قالب سکانس های متنوع تاریخی از ورودی مجموعه آغاز شده و سناریویی جذاب و متنوع را از سیر تاریخ و معماری و فرهنگ ایران ارائه می دهد .
بر همین اساس و با گذر از تونل زمان و نیازهای پروژه فرم احجام تدریجا" به صورت مدرن تغییر یافته و گزینه دوم طراحی و حجم فعلی شکل گرفته است . به این ترتیب ساختار درونگرای مجموعه ، برونگراتر شده ، نماهای بیرونی مجموعه پویایی بیشتری یافته و ورودی مجموعه با بهره گیری از شیشه و یک دیواره آبی سبکتر و شفاف تر شده است .
مساحت کل پروژه در حدود ۲۰۰۰۰۰ متر مربع بوده و کل مجموعه شامل ۴ طبقه تجاری – شهربازی و تفریحی و یک طبقه بام در جهت فعالیت های تفریحی می باشد