مجتمع مسکونی و تجاری بدرالملوک


این پروژه در نقطه رسش شهر شیراز و روبروی ترمینال اتوبوس رانی کاراندیش کلانشهر شیراز واقع شده است. موقعیت استراتژیک سایت پروژه، به عنوان اولین مواجهه مخاطبین تازه وارد به شهر شیراز موجبات اهمیت قابل توجهی برای پروژه می باشد همچنین ترکیب احجام مختلف با استفاده از یک نوع مصالح و آن هم آجر، چنان پویایی را به وجود آورده که هر بیننده ای را به هیجان می آورد. ترکیب گونه های مختلف آجر، فضای سبز در ارتفاع و حرکت پلکانی احجام، موجبات جذابیت و ارزشمندی پروژه گردیده است. استفاده از احجام تو در تو و بعضا در برخی نقاط بیرون زده همراه با پنجره هایی با فرم های برگرفته از معماری ایرانی، حس نوستالژیک را در قالب معماری مدرن تداعی می کند. بام پروژه که فضاهای مختلف از قبیل مسیرهای پیاده روی، فضاهای سبز، فضای بازی بچه ها و ... را در خود جای داده است به عنوان یکی از عناصر مهم این پروژه قلمداد می شود. از ویژگی های شاخص این پروژه، استفاده از فضاهای عمومی در طبقات مختلف و استفاده از تراس برای گذراندن اوقات فراغت و استراحت کلیه ساکنین می باشد، بدین منظور که هر کدام از ساکنین می توانند بدون دغدغه در ساعات مناسب روز بر روی تراس هایی که اشراف بر پویایی و تحرک شهری دارند، اوقات خود را در فضای باز در ارتفاع سپری کنند. عملیات طراحی این پروژه در سال 1398 آغاز و در سال 1399 به پایان رسیده است.