مجموعه ورزشی ساحلی کیش

  
مجموعه ساحلی کیش (پلاژ آقایان) با زمینی به مساحت حدود 25000 متر مربع در بخش جنوب شرقی جزیره کیش در انتهای بلوار هرمز و مجاورت جاده جهان واقع گردیده است.
با توجه به موضوعیت پروژه و فضاهای مورد نیاز، کانسپت مورد نظر در طراحی، ایجاد معماری با ساختاری کشیده و فرمی نرم می باشد که کاربری های مورد نیاز  را در دل خود جای می دهد.
جانمایی بنا در محدوده سایت به گونه ای است که در محور اصلی خیابان هرمز،  بهترین دید ها را از خارج سایت به مخاطبین خود ارائه می دهد و به عنوان یک فرم متفاوت از فاصله دور اعلام حضور می کند. در تمامی بخش های طراحی به خلوص و یک پارچگی مجموعه توجه ویزه ای شده است و اکثریت سایت به فضاهای باز اختصاص داده شده است.  همچنین تعریف یک آتریوم مرکزی با پوشش گیاهی متنوع در دل بنا، سناریویی متفاوت را در فضای داخلی رقم می زند.
با توجه به مسایل اقلیمی جزیره و ماهیت کاربری پروژه ، ایجاد فضاهای نیمه باز و سایه دار بسیار حایز اهمیت می باشد و در همین راستا پوسته بتنی یک پارچه در مجاورت ساختمان اصلی طراحی گردیده است که فعالیت های متفاوتی همچون شنا کردن و سایر فعالیت های مرتبط با آب را در دل خود قرار می دهد و علاوه بر این آلاچیق های متفاوت با فرمی نرم در نقاط مختلف سایت جانمایی گردیده است. در بخش دیگری از سایت مجموعه بازی های ساحلی جانمایی شده است که این امکان فراهم شود به راحتی در کنار یکدیگر قرار گیرند و با سایر بخش ها تداخل را نداشته باشند.