مجتمع تجاری اداری فرهنگ شهرپروژه فرهنگ شهر در زمینی به مساحت 2850 مترمربع در یکی از محورهای اصلی و شریانی شهر شیراز واقع شده است. این پروژه با کاربری تجاری- اداری از سمت شمال به باغات قصردشت و از جنوب به رشته کوه های دراک چشم انداز دارد.
در طراحی پروژه، کانسپت عملکردی با استفاده از عناصر تکرار شونده و سبز در بدنه نما باعث پویایی و جذابیت طرح شده است. همچنین در این پروژه از پنل های متحرک که امکان ایجاد تنوع نور را برای فضاهای داخلی میسر می سازد بهره گرفته شده است. در طرح پنل های مجوف که برگرفته از معماری بیوفلیک می باشد ساختار درونی برگ به یک معماری خاص تبدیل گشته است. استفاده از رنگ اخرایی به عنوان یک رنگ شاد و جذاب بر روی پنل هایی که بر روی بستر شیشه و فلز قرار گرفته اند از کیلومترها دورتر جلوه می کند. همچنین درختان به کار گرفته شده در نما و بام سبز موجبات پویایی و سرزندگی این محور شریانی را فراهم آورده است. از دیگر عناصر مهم استفاده شده در معماری پروژه، شیشه های رنگی هستند که به صورت بسیار ظریف در قسمت های متنوع پوسته ساختمان قرار گرفته و در ترکیب با درختان و همچنین پنل متحرک به عنوان عنصری جذاب و زیبا در پوسته پروژه خودنمایی می کنند. فضاهای داخلی پروژه، که با رقص نور و سایه که از تابش های گذر کرده از میان پنل ها ایجاد می شوند، فضاهایی پویا و متنوع را برای کاربری اداری فراهم کرده است. از دیگر کانسپت های پروژه نوارهای رنگی در کف، بدنه و سقف هستند که حرکت خود را از زمین آغاز و به روی نما و سپس بام کشیده می شوند و موجبات ایجاد تنوع و معنا در قسمت های مختلف پروژه می شوند.