فوریت طرح ایجاد تراس سبز بر بام طبقات همکف ساختمان های تهران تصویب شد

به گزارش ایرنا از اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران؛ اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه در سیصد و پانزدهمین جلسه غیرعلنی شورا بررسی یک فوریت طرح 'الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه احداث تراس سبز بر بام طبقات همکف در کلیه زیر پهنه های S وM ( فعالیت و مختلط) که سطح اشغال طبقات همکف در آن ها بیشتر از سایر طبقات است' در دستور قرار گرفت.
پهنه s، پهنه فعالیت است و در این پهنه، قسمتهایی از شهر که وجه غالب آن کار و فعالیت بوده و سهم سکونت در آن بسیار محدود و تابع نظم عمومی است را شامل می شود.
پهنه M، نیز پهنه مختلط قسمتهایی از محدوده شهر است که از رشد فضاهای کار و فعالیت در بافت های مسکونی پدید آمده و در طرح جامع جدید شهر سامان یافته است.
محمد مهدی تندگویان نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در تشریح این طرح گفت: معمولا در پهنه های M و S طبقات همکف و در برخی زیر پهنه ها تا طبقه سوم سطح اشغال تا 80 درصد هم می رسد این امر سبب می شود اختلاف 35 تا 50 درصدی فضای خالی در ساختمان پشتی به وجود آید.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی از این فضای خالی یا به صورت تجاری استفاده می شود و یا با ایجاد سقف کاذب به ایجاد محل هایی نظیر کافی شاپ ها مبادرت می شود.
تندگویان افزود: در ضوابط شهرسازی تعریفی برای این فضاها نشده و این فضاها نه مشمول عوارض، نه جریمه و نه تخریب می شوند.
وی با بیان اینکه این طرح می تواند به تعیین تکلیف فضاها و ضوابط منجر شود، تاکید کرد: تبدیل این تراس ها به تراس سبز در راستای پیوند با فضای سبز شهری می تواند یک اتفاق خوب باشد.
عضو شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به دلایل یک فوریت این طرح گفت: تحقق منویات رهبری، جبران کمبود فضای سبز، لزوم کاهش بار گرمایی ساختمان و اتلاف انرژی از بام طبقات همکف، ساماندهی منظر بصری، جلوگیری از تخلفات ساختمانی از جمله دلایل یک فوریت این طرح بوده است .
نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا متن پیشنهادی یک فوریت این طرح را قرائت کرد و گفت: شهرداری تهران موظف است، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نسبت به ارائه لایحه 'احداث تراس سبز بر بام طبقات همکف در کلیه زیر پهنه های M و S که سطح اشغال ظبقات همکف در آنها بیشتر از سایر طبقات می باشد' جهت تصویب اقدام کند.
عباس جدیدی عضو کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: اصولا چنین طرح هایی بدون انجام مطالعات کارشناسی به سرانجام مطلوب نخواهد رسید و می بایست مطالعات کارشناسی بر روی آن انجام شود.
وی یکی از دلایل این طرح را کمبود فضای سبز شهر عنوان کرد و گفت: چنین طرح هایی تاثیر چندانی در توسعه فضای سبز ندارند.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز خاطر نشان کرد: این تراس ها، تراس سبز تزیینی است و نباید تصور شود که این تراس ها همان تامین 20 درصدی فضای سبز ساختمان ها است؛ بلکه آنها سر جای خود محفوظ هستند.
اعضای شورای شهر تهران پس از بررسی یک فوریت طرح 'الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه احداث تراس سبز بر بام طبقات همکف در کلیه زیر پهنه هایS وM که سطح اشغال طبقات همکف در آن ها بیشتر از سایر طبقات است' را تصویب کردند.
منبع :
ایرنا